SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
BIBLIOTEKA I ICM: mgr Izabela Królica, mgr Joanna Kulesza Zadania: I. PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE 1. Planowanie i sprawozdawczość. 2. Organizacja lokalu. 3. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów. 4. Organizacja warsztatu informacyjnego. 5. Organizacja udostępniania zbiorów. 6. Organizacja warsztatu dydaktycznego. II  PRACA PEDAGOGICZNA 1. Udostępnianie zbiorów. 2. Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych. 3. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne, edukacja medialna. 4. Rozwijanie kultury czytelniczej i kultury żywego słowa wśród uczniów. 5. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. 6. Działalność ICIM   Biblioteczne Centrum Informacji Multimedialnej. Godziny pracy biblioteki: PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 09:30 - 15:30           07:45 - 14:40 08:00 - 14:00           08:00 - 15:00          08:00 - 14:00  Regulamin BCIM