SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE Nasza Szkoła: - jest przyjazna i bezpieczna dla każdego ucznia, - wspiera wszechstronny rozwój ucznia w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności, - pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów, - wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, zapewnia jasne i obiektywne kryteria Szkolnego Systemu Oceniania, - uwrażliwia na problemy otaczającego świat i drugiego człowieka - ODDZIAŁY INTEGRACYJNE, - kształtuje aktywność ruchową i zdrowotną niezbędną w różnych przejawach działalności człowieka - KLASY SPORTOWE, - prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania:             - język angielski od I klasy,       - nowoczesne metody nauczania,                - koło dziennikarskie,             - Szkolny Klub Europejski,            - zajęcia sportowe,         - zajęcia w pracowni komputerowej z Internetem,       - zajęcia w  Bibliotecznym  Centrum Multimedialnym.