SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
SZKOLNE KOŁO TPD: mgr Ewa Pilch, mgr Patrycja Jagiełło Zadania: Szkolne Koło TPD udziela pomocy finansowej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Współpracuje z wychowawcami. Na bieżąco monitoruje sytuację uczniów. Na początku roku szkolnego zbierane są dobrowolne składki od członków Koła TPD, z których finansowane są obiady, podręczniki, wycieczki klasowe, bilety do kina, teatru, paczki mikołajkowe itp.