SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
HISTORIA SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 2 została otwarta we wrześniu 1957 roku (jako szkoła nr 8) na terenie powstającego osiedla mieszkaniowego. W roku szkolnym 1980/81 oddano do użytku dobudowaną część, w której po reformie systemu edukacji w 1999 roku obecnie mieści się Gimnazjum nr 2. Nasza szkoła jako pierwsza w Cieszynie zdecydowała się otworzyć oddziały integracyjne w 1996 roku. Obecnie na każdym poziomie działają oddziały integracyjne. W 2005 roku wprowadzono również oddziały sportowe na poziomie klas IV-VI. W szkole znajduje się 18 sal lekcyjnych, w tym pracownia przyrody i informatyki. Placówka dysponuje salą gimnastyczną oraz dwoma salami do ćwiczeń ruchowych. W 2006 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię internetową oraz Biblioteczne Centrum Multimedialne. Do dyspozycji uczniów znajduje się również biblioteka oraz świetlica szkolna. W szkole utworzono blok pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w którym uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy. W październiku 2008 roku przy szkole otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Nasza placówka została wyposażona w liczne pomocy dydaktyczne uzyskane z funduszy unijnych. Od 2010 r. szkoła wykorzystuje do celów dydaktycznych tablicę interaktywną.                                                                                                JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY