SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
Wychowawcy świetlicy dla klas młodszych (kl. I - VI): mgr Elżbieta Brachaczek, mgr Monika Gomela, mgr Justyna Winkowska, mgr Edyta Gaszek, mgr Ewa Makowska, mgr Barbara Banaczkowska-Forystek, mgr Iza Królica Wychowawcy świetlicy dla klas starszych (kl. V - VII oraz kl. II i III gimnazjalne): mgr Agnieszka Zawadzka, mgr Waldemar Kubić Zadania: 1.    Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 2.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów. 3.    Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań. 4.    Organizacja pomocy w nauce, wyrównywanie braków szkolnych. 5.    Organizacja konkursów szkolnych. Powyższe zadania realizowane są w ramach różnorodnych zajęć, takich jak:    - zajęcia umuzykalniające - zajęcia plastyczno-techniczne - zajęcia czytelnicze - zajęcia ruchowe - zajęcia żywego słowa - zajęcia integracyjne - zajęcia wyrównawcze. Świetlica współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem i logopedą w celu pełnej realizacji wytyczonych zadań. Atuty świetlicy: dwie sale, gry stolikowe, komputery, Internet, konstruktywne spędzanie czasu wolnego.   Świetlica szkolna dla klas I - IV czynna jest w godzinach:  06:45 - 16:15    Regulamin świetlicy 
Świetlica szkolna dla klas V - VII oraz II - III gimnazjalnych czynna jest w godzinach: 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
07:30 - 08:30           07:30 - 10:30 7:30 - 09:40           09:59 - 11:30          08:55 - 09:40 09:50 - 10:35                  10:45 - 12:35                 11:30 - 13:30                                                        10:45 - 11:35