SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
                                                                            REKRUTACJA 2018/2019              Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2018/2019                                   Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:                                                                                    cieszyn.podstawowe.vnabor.pl                                           w terminie od 12 marca 2018 r. od godz. 8:00 do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00 Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny folmularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie cieszyn.podstawowe.vnabor.pl, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.                                                                                           Rekrutacja do szkół pozaobwodowych Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej - proszeni są o osobiste wypełnienie wniosku w szkole. Dokumenty do pobrania: Obwód SP2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna - poprawka Harmonogram Rekrutacyjny